yourcareer.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Biznes i finanse

Zawodowe ubezpieczenie

Zawodowe ubezpieczenie

Ludzie, których praca posiada jakiekolwiek ryzyko społeczne muszą zakupić specjalny rodzaj ubezpieczenia, które ma chronić ich i innych obywateli w razie wypadków. O tym ubezpieczeniu trochę opowiemy w tym artykule.

Czym są ubezpieczenia?

Aby bardziej zrozumieć dokładnie, czym są te zawodowe ubezpieczenia, wyjaśnijmy sobie parę podstawowych pojęć. Prawdopodobnie każdy czytający ten artykuł wie, że ubezpieczenie to obowiązek Zakładu Ubezpieczonego do wypłacania składek ubezpieczonemu w razie wypadku, czy innej losowej sytuacji w ich życiu czy mieniu. Wiemy, też pewnie, że takowe składki wypłacane są, jako odszkodowanie zazwyczaj w formie pieniężnej, nie tylko samemu ubezpieczonemu, ale też jego rodzinie, jeśli tego wymaga umowa, która podpisaliśmy z ubezpieczycielem. Właśnie, ten ubezpieczyciel, kto to tak naprawdę jest? Zakład ubezpieczeń prowadzi działalność gospodarczą, tak samo jak prowadzą ją inne biznesy, właśnie w te działalność wchodzą ubezpieczenia (choć nie tylko). Tworzą oni fundusz dla klienta, który współtworzą wpłacane przez niego składki, a umowa, o której trochę wspomnieliśmy uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym. Oczywiście im inna umowa, czy typ ubezpieczenia, tym różnią się zdarzenia losowe, podmiot czy inne ważne frazy w ubezpieczeniu.

Ubezpieczenia zawodowe

Jak już wyjaśniliśmy czym są ubezpieczenia, powiedzmy sobie trochę o ubezpieczeniach zawodowych. Są to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu, w skrócie OC. Architekci, projektanci, inżynierowie budowlani i nie tylko wykonują zawody bardzo atrakcyjne i twórcze, lecz obciążone sporym ryzykiem popełnienia błędów, które nawet małe mogą skutkować powstaniem poważnej szkody finansowej, choć nie tylko. Dlatego istnieją takie ubezpieczenia jak, na przykład oc projektanta, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni osobę ubezpieczoną przed skutkami losowego wydarzenia z winy projektanta. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie, co sprawia, że możemy podzielić ubezpieczenia na dwa rodzaje, te dobrowolne oraz te obowiązkowe. Zakres ubezpieczenia obowiązkowego jest ściśle określony i obejmuje odpowiedzialność cywilną architektów oraz inżynierów za szkody wyrządzone w następstwie ich działania lub zaniedbania, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij