yourcareer.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Biznes i finanse

Prawnik, radca prawny czy adwokat – do kogo po poradę

Prawnik, radca prawny czy adwokat – do kogo po poradę

Prawnicy, radcowie prawni oraz adwokaci to trzy kluczowe profesje, z którymi można się spotkać szukając pomocy prawnej. Choć wszyscy trzej specjalizują się w prawie, różnice między nimi są znaczące zarówno pod kątem zakresu świadczonych usług, jak i możliwości reprezentacji klienta w różnych sytuacjach prawnych. Na czym polegają ich specyficzne funkcje? Jakie uprawnienia mają ich przedstawiciele? Do kogo należy się zwrócić po poradę?

Prawnik – kim jest i co może

Prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze, a tym samym posiada odpowiednie kwalifikacje do praktykowania prawa. Osoba po ukończonych studiach prawniczych może:

  •  Udzielać porad prawnych klientom dotyczących ich problemów prawnych praw i obowiązków, a także najlepszego sposobu postępowania w konkretnych sytuacjach.

  •  Sporządzać i oceniać dokumenty prawne takie jak umowy, testamenty, pełnomocnictwa i inne akty prawne.

  •  Prowadzić negocjacje w imieniu klientów w celu rozstrzygania sporów i osiągania porozumienia bez konieczności podejmowania działań sądowych.

  • Zarządzać majątkiem i interesami prawymi klientów, w tym w sprawach związanych z prawem nieruchomości, prawem spółek i inwestycjami.

  • Prowadzić dochodzenia w sprawie spraw prawnych, gromadząc dowody i informacje, które mogą wspierać pozycję klienta.

Prawnicy coraz częściej specjalizują się w różnych dziedzinach prawa, takich jak prawo cywilne, prawo karne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo własności intelektualnej i wiele innych. Specjalizacja pozwala im na oferowanie bardziej szczegółowych i zaawansowanych usług w danej dziedzinie prawa. Nierzadko dzięki specjalizacji prawnik może okazać się dużo lepszym doradcą niż osoba po ukończonej aplikacji radcowskiej lub adwokackiej.

Radca prawny – kim jest i co może

Radca prawny to prawnik specjalizujący się w doradztwie prawnym, który posiada uprawnienia do reprezentowania klientów przed sądami i innymi organami, ale jego zakres obowiązków i uprawnień może różnić się w zależności od jurysdykcji. W wielu krajach, w tym w Polsce, radca prawny jest jednym z głównych zawodów prawniczych, obok adwokata. W stosunku do prawnika, radca prawny może reprezentować swoich klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i przed sądami pracy..

Aby zostać radcą prawnym, kandydat musi zazwyczaj ukończyć odpowiednie studia prawnicze, zdać egzamin zawodowy oraz odbyć aplikację radcowską, która jest przygotowaniem praktycznym do zawodu. W Polsce, zawód radcy prawnego jest regulowany przez ustawę o radcach prawnych, a zawodową opiekę nad radcami prawnymi sprawuje samorząd radców prawnych.

Adwokat – kim jest i co może

Adwokat to prawnik, który posiada uprawnienia do udzielania porad prawnych, reprezentowania klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej, a także do obrony w sprawach karnych. Adwokatura jest jednym z wolnych zawodów prawniczych, a działalność adwokacka regulowana jest przez odpowiednie ustawy i kodeksy etyki zawodowej.

Aby zostać adwokatem, kandydat musi ukończyć studia prawnicze, zdać egzamin zawodowy oraz odbyć odpowiedni okres aplikacji adwokackiej pod nadzorem doświadczonego adwokata. W Polsce zawód adwokata regulowany jest przez ustawę – Prawo o adwokaturze, a adwokaci są członkami lokalnych izb adwokackich, które zrzeszone są w Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij