yourcareer.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Biznes i finanse

Czym jest marketing i jakie są jego zasady?

Czym jest marketing i jakie są jego zasady?

Marketing jest dosyć szerokim pojęciem. Charakteryzuje go nieograniczona wręcz ilość działań, taktyk i różnego rodzaju strategii. Najważniejszym jednak jego działaniem jest promowanie usług i produktów tak skutecznie, jak to tylko jest możliwe, w celu przyciągnięcia jak największej liczby klientów, którzy następnie zdecydują się na zakup tychże produktów i usług.

Co to jest marketing?

Najogólniej rzecz biorąc marketing to działania, dzięki którym następuje skuteczne promowanie usług i produktów danej firmy. Cały ten proces ma zaspokoić potrzeby klientów przy jednoczesnym osiągnięciu zysków. Jednakże z powodu występowania dużej liczby rodzajów marketingu, nie można jednoznacznie go zdefiniować.

Kiedy następuje badanie rynku, a w następstwie dochodzi do ustalania cen i komunikacji z zainteresowanymi klientami, już wtedy możemy mówić o działaniach marketingowych. Warto jednak zaznaczyć, że wszelkie zabiegi marketingowe nie mają na celu tylko promowania usług i produktów, ale bardzo często służą one zwiększaniu sprzedaży tych, które stały się popularne i są na rynku od dłuższego czasu.

Instrumenty marketingu

Podstawowa koncepcja dotycząca instrumentów marketingu zamyka się w zasadzie 4P. Jest to tak zwany marketing mix i powstał on kilkadziesiąt lat temu. Tenże marketing składa się z 4 elementów do których możemy zaliczyć:
– produkt (product)
– cena (price)
– promocja (promotion)
– dystrybucja (place)

Jednakże warto zaznaczyć, że na przeciw tej koncepcji stoi koncepcja 4C. Praktycznie nie różni się elementami od klasycznej 4P. W głównej mierze odmienne jest za to podejście do roli klienta. To właśnie na niego kładzie się główny nacisk, gdzie punkt widzenia przedsiębiorcy nie jest tak mocno eksponowany.

Twórcą tejże koncepcji 4C jest Dawid Lauterborn i to właśnie On uważał, ze skupienie na potrzebach odbiorcy jest najważniejsze, aby odnieść sukces. Najważniejszymi elementami tej koncepcji są:
– customer value
– cost
– convenience
– communication

Aby jednak dana marka miała szansę odnieść duży sukces, rozszerzono koncepcję o dodatkowe elementy 4P, jakimi są:
– people
– process
– physical evidence
– pleasure

Zasady marketingu

W marketingu, jak w życiu. Wszystko ma swoje zasady i nie inaczej jest w tym przypadku. Z tego też powodu możemy nakreślić 3 złote zasady marketingu.

Pierwszą z nich jest orientacja na nabywcę. Najważniejsze w tej zasadzie jest zrozumienie, że każdy produkt czy usługa musi trafić do konkretnej grupy docelowej. Przede wszystkim przedsiębiorca musi mieć świadomość, kto jest jego klientem, a także w jakim środowisku ma szanse na sprzedaż swoich produktów i znalezienie zainteresowanych klientów. Wszystko w tej zasadzie opiera się na świadomości przedsiębiorcy, że to on dostosowuje się do klienta, a nie odwrotnie.

Drugą złotą zasadą jest wcześniej wspomniany marketing mix, czyli popularne 4P.

Ostatnią z zasad jest zyskowność w długim horyzoncie czasowym. Należy się więc skupić na działaniach, które mają przynieść zysk, szczególnie w dalszej przyszłości.

Udostępnij